Hőkamerás hőmérsékletmérési alapelvek – az IEC szerint

„1. ábra” A kamerás testhőmérésre alkalmas mérési pont

Az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) IEC 80601-2-59: 2017 számú szabványa meghatározza a emberi lázas állapot mérésének irányelveit. Ezeket az elveket felhasználva készítettünk egy összefoglalót a hőkamerás mérésekre vonatkozóan. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy milyen kevés helyen járnak el a hivatalos szabályok szerint. Ilyen tekintetben kiemelkedőnek tekinthetjük a MEDICAS hőkamerát,  amely színvonalas európai termékként megfelel az elvártaknak. A szabvány a következőkről is értekezik többek között:

 • A hőmérsékletmérést beltérben kell végezni. Ha a méréseket nem lehet bent végrehajtani, akkor a beltéri körülményekhez közelítő környezetet kell választani.
 • A pontos méréshez 18 ° C és 24 ° C közötti hőmérséklet szükséges, 10% és 75% közötti relatív páratartalom mellett. Mivel a mozgó levegő lehűti az arcot, mind a szélnek, mind a légkondicionálásnak a lehető legkisebbnek kell lennie.
 • Feltétlenül meg kell szüntetni a napfény befolyásoló hatását, amely felmelegíti a bőrt és megzavarja a hőmérséklet mérését.
 • A vizsgált személynek a kamera lencséjére kell néznie, és nem viselhet szemüveget, amely az LWIR (hosszú hullámhosszú infravörös) hőkamerák számára átlátszatlan.
 • Az átvilágított személy térbeli felbontásának pixelenként legalább 1 mm-nek kell lennie. Ez a követelmény korlátozza a hőkamera lencséje és az átvilágított személy közötti távolságot. Normál 320 × 240 px felbontású hőkamera esetében az ideális távolság a látószögtől függően körülbelül 25–30 cm. Figyelem: néhány gyártó pontos, több tíz méteres mérési távolságot hirdet, de ez lényegesen nagyobb kamera felbontás nélkül technikailag lehetetlen.
  Nagyobb, 640 × 480 px felbontású hőkamera felbontást javasolunk, amely lehetővé teszi az IEC 80601-2-59 műszaki szabvány teljesítését legalább 1 méteres távolságon a hőkamera és az ellenőrzött személy között.
 • A fekete test állandó méréstani nyomon követhetőséget biztosít, amelynek segítségével a hőkamera folyamatosan újrakalibrálódik. Ezt az újrakalibrálást legalább 5 másodpercenként megismételjük. A mérési pontosság biztosítása érdekében a fekete testnek magas hőmérsékleti stabilitással, alacsony jelzett hőmérséklet-bizonytalansággal kell rendelkeznie, és a hőkamera képének legalább 20 × 20 px területet kell elfoglalnia. Ez határozza meg a hőkamera és a fekete test közötti távolságot.
 • A termikus kép (termogram) legnagyobb pontosságú területe a fekete testhez legközelebb eső terület. Ezért az ellenőrzött személy arcát úgy kell elhelyezni, hogy a képen az arc beolvasott felülete a lehető legközelebb legyen a fekete testhez.
 • A hőmérsékletet a vizsgált személy szemének belső sarkával mediálisan szomszédos területen (szemkötőhártya) kell mérni, amint az az 1. ábrán látható. Ennek oka a hőmérséklet stabilitása ezen a területen, mivel közvetlenül az egyik „ág” felett helyezkedik el a nyaki artéria. Ez a terület egyike azon kevés területnek az emberi test felületén, amely eléri a test maghőmérsékletéhez közeli hőmérsékletet.
 • Hangsúlyozni kell, hogy  a minimum, az átlag, sőt a legmagasabb hőmérsékleti érték mérése sem kielégítő. Az egyetlen értékelhető eredményt az nyújthatja, ha a vizsgált személy szemkötőhártyájának belső sarkával mediálisan szomszédos területen mérjük a hőmérsékletet. Az arc hőmérsékletét nem lehet egy értékkel ábrázolni „a téglalap felett”, amint azt a 2. ábra szemlélteti.
 • Más szűrési eljárások szinte mindig alacsonyabb hőmérsékleti méréseket eredményeznek.

„2. ábra”

Költséghatékonyság és gazdasági hatás

Bár az NCIT (érintkezésmentes infravörös hőmérsékletmérő) eszközök jóval drágábbak, mint a hagyományos hőmérők, az NCIT használata hosszú távú költségmegtakarítást eredményezhet. A hőmérséklet-leolvasások feldolgozásához szükséges időt tartják a különböző típusú hőmérők használatával kapcsolatos összes költség fontos meghatározójaként. A MEDICAS hőkamera képes az egész látómezőjén egyidejűleg pontos valós idejű mérésre, tehát a fent említett szempont szerint is kimagaslik a mezőnyéből.

Veszélyes új trendre derült fény egyes kínai hőkamera gyártóknál

Az IPVM egy 6 hónapos összehasonlító elemzés és húsznál több letesztelt készülék után egy veszélyes jelenségre hívja fel figyelmünket. A több piacon lévő terméknél is tapasztalták, hogy ezek a kamerák nem kielégítő mérési feltételek mellett is helyesnek tűnő eredményeket mutattak. Ezt a gyártók a jelfeldolgozó algoritmusban történő kompenzációval oldották meg, melynek eredményeként a visszajelző felület mindig testhőmérséklet közeli értékeket mutatott. Ez a módszer szembe megy az IEC és az FDA irányelveivel és megtévesztő eredményeket szolgáltat. Az alábbi videó szemlélteti a jelenséget.